Bewoners

Heldere en duidelijke communicatie tussen de bewoner en Weijman Vastgoedonderhoud staat centraal. We zijn een mensenbedrijf en hebben graag contact met de bewoners van de huurwoning. Voor de start van de werkzaamheden is er al intensief contact met de bewoners. We willen bewoners enthousiasmeren en betrekken bij het project. Ook tijdens en na oplevering van de werkzaamheden is er volop contact en communicatie met de bewoners.

Bewoner van een huurwoning

Ons doel is dat de woningbouwcorporatie of professionele gebouwbeheerders én de bewoner van de huurwoning tevreden zijn.

De professionele opdrachtgever wordt ontzorgd omdat Weijman Vastgoedonderhoud de communicatie met de huurder voor haar rekening neemt. De medewerkers van Weijman zorgen ervoor dat de overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geminimaliseerd wordt. Ook houden wij rekening met speciale wensen van de bewoner. Denk bijvoorbeeld aan middagrust voor ouderen of baby’s. Op die tijden zal dan de geluidsoverlast minimaal zijn.

Zijn er tijdens de uitvoering van het project vragen of klachten? Dan worden deze direct opgelost door onze projectleider. Het continu betrekken van de bewoners en het minimaliseren van overlast is een sterk punt van Weijman Vastgoedonderhoud en wordt met hoge klantwaarderingen beloond in de klanttevredenheidsonderzoeken.