Bewonersinformatie

Waar wij werken, wonen mensen. Alles wat we doen is gericht op het creëren van een comfortabele woonomgeving. Wij realiseren ons goed dat onderhoud, hoewel gewenst, ook voor overlast zorgt. Goede communicatie staat hierbij voor ons altijd voorop.

Open communicatie is hierbij voor ons essentieel. Tijdens het onderhoudsproces kunt u dan ook het volgende van ons verwachten:

  • Heldere informatie over de plannen en faseringen
  • Te allen tijde oog voor de belangen van de bewoners
  • Overlast reductie indien mogelijk
  • Gedragsregels voor ons personeel
  • Een vast meldpunt voor uw vragen, meldingen, opmerkingen of complimenten

Bewonersconsulenten

Weijman heeft haar eigen bewonersconsulenten. Bij onderhoudsprojecten waarbij er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het interieur (zoals het vervangen van badkamer, keuken en/of toilet) of energiebesparende maatregelen worden toegepast, versterkt de bewonersconsulent het team zowel in de voorbereiding als uitvoering. Deze bewonersconsulent is voor bewoners het aanspreekpunt voor met name sociale zaken die van invloed kunnen zijn op onze processen.

Zo werken we samen, in vertrouwen en met plezier, aan het onderhoud van uw woning!

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via:
Contactformulier
Tel.: 0318 – 55 44 77
Mail: info@weijman.nl