Onze werkwijze

Heldere en duidelijke communicatie is een belangrijk aspect van onze werkwijze. Het is essentieel dat bewoners weten wat er aan hun woning wordt gedaan, wanneer dat gebeurt en wie de werkzaamheden uitvoert. Om er zeker van te zijn dat iedere bewoner zijn stem kan laten horen, organiseren wij één-op-ééngesprekken en gezamenlijke bijeenkomsten.

Informatieavonden

Voor grotere projecten kunnen informatieavonden worden ingezet. Tijdens een informatieavond wordt het project gepresenteerd. De bewoner weet aan het eind van de avond welke werkzaamheden er wanneer uitgevoerd gaan worden. De contactpersonen van Weijman worden voorgesteld zodat de bewoner weet met wie hij te maken krijgt en aan wie vragen kunnen worden gesteld.

Ook wordt informatie over het verloop van het project en communicatie gepresenteerd. Tenslotte zal de bewoner op de hoogte worden gebracht wanneer hij kan genieten van zijn vernieuwde woning. Door groot onderhoud of renovatie wordt het wooncomfort aanzienlijk vergroot.

Eén-op-één gesprek

Voorafgaand aan de start van bijvoorbeeld het groot onderhoud of de renovatie vindt er een voorbereidingsgesprek plaats met de bewoner. In dit gesprek worden het doel en de werkwijze van de werkzaamheden samen besproken.

Ook de planning komt aan de orde: de startdatum, de werktijden en de uitvoeringsduur met opleverdatum. En u hoort wat wij van u verwachten en wanneer het nodig is dat u aanwezig bent voor het uitvoeren van sommige werkzaamheden.

Tijdens dit gesprek worden er verschillende documenten aan de bewoner gegeven: de bewonersinformatie waarin beschreven staat welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en de contactgegevens voor vragen en opmerkingen; de afsprakenkaart met de werktijden en de planning; de gedragscode waarin staat waarin staat hoe onze vakmensen zich behoren te gedragen en de inloggegevens van bewonersinformatie.nl. Op dit platform kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen.