MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Resultaatgericht vastgoedonderhoud begint met MVO. Weijman Vastgoedonderhoud besteedt al jarenlang tijd en aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor het gezond houden van onze organisatie, maar ook van de omgeving waarin wij werken.

Wij houden daarom rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu en zoeken continu naar een goede balans tussen people, planet en profit. Deze balans leidt steeds vaker tot resultaten die zowel ons bedrijf als de maatschappij ten goede komen. Voor ons is MVO een manier van denken.

Belangrijke MVO-thema’s bij Weijman

 • Arbeidsparticipatie

  Wij zien het maatschappelijk belang van arbeidsparticipatie door iedereen die kan werken. Weijman werkt samen met IW4, een organisatie in Veenendaal die zorgt voor de ontwikkeling van mensen die wat extra ruggensteun nodig hebben om mee te kunnen in het arbeidsproces. Ook herintreders en werknemers via social return zijn welkom bij Weijman Vastgoedonderhoud.

  Met de focus op talent en diversiteit verhogen we de creativiteit binnen ons team en bieden we nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Ook de aandacht voor (interne) opleidingen en trainingen draagt hieraan bij.

 • Biodiversiteit

  De biodiversiteit – en daarmee de beschikbaarheid van grondstoffen – neemt in rap tempo af door menselijk toedoen. Door aan te sluiten bij keurmerken die een positief effect hebben op de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het partnership bij FSC, laten wij zien wat het ons waard is om duurzaam met onze grondstoffen om te gaan.

 • Klimaatverandering, energie en milieu

  Bij Weijman zijn dit belangrijke thema’s. Zowel op ons eigen kantoor als in de gebouwen en woningen waar wij onze werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing als gevolg van optimale isolatiemaatregelen.

 • Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen

  Dat nauwe samenwerking binnen de keten leidt tot innovatieve concepten, hebben we inmiddels ruimschoots bewezen. De introductie van het concept 4 kozijn is hier een mooi voorbeeld van.

 • Sponsoring

  Kika, Alpe d’huzes, NL Doet, Ouderenorganisatie Charim en andere goede doelen, zoals koorverenigingen en sportverenigingen, kunnen rekenen op de warme ondersteuning van Weijman Vastgoedonderhoud. Wij stellen niet alleen financiële middelen, maar vooral kennis en materialen beschikbaar aan de diverse goede doelen.