Jaarexcursie Woonpartners Midden Holland

Zoals elk jaar organiseerde Woonpartners Midden Holland vrijdag 6 september 2019 haar jaarexcursie voor haar stakeholders langs de belangrijke en belangrijkste projecten van Woonpartners Midden Holland. Weijman was hier voor de eerste keer bij aanwezig.

De route voerde via de gemeente Waddinxveen, Zuidplas en Gouda langs de onderhouds-, nieuwbouw- en net opgeleverde werken.

=> Fotoreportage

Het programma had als thema meegekregen “innovatief opdrachtgeverschap” en ieder project had zijn/haar kenmerkend element, zoals bijvoorbeeld de manier van vormgeven, het gebruik van materialen of de wijze van samenwerken met ketenpartners. Ook de verscheidenheid van de diverse doelgroepen waarvoor projecten gerealiseerd worden/zijn sprak zeker tot de verbeelding.

Het onderhanden project van Weijman Groot onderhoud (199 woningen Vogelbuurt in Gouda) werd in de middag bezocht en in een korte speech werd niet alleen de wijze van samenwerken met ketenpartners (de huurders, de actieve bewonersgroep, de politie, het sociaal Team, de gemeente Gouda en andere aannemers in combinatie met de diverse bouwstromen) door Eric van de Pol naar voren gebracht. Maar er werd ook stil gestaan bij de wijze van de voor een onderhoudsproject innovatieve contractvorm; Design en BuildEen contract welke de start vindt door het reeds voor de uitvoering van het project door Woonpartners Midden Holland opgezette Social Project in de wijk.

Ook werd het Flora en Fauna even aangehaald, want in de Vogelbuurt in Gouda heeft Weijman wel te maken met beschermde vogels als huismus en gierzwaluw. Dit heeft geleid dat met de dakkapellen op de woningen pas vanaf week 42-2019 gestart kan worden.

Terugkijkend op de mooie dag kunnen we als Weijman Vastgoedonderhoud alleen maar constateren dat deze leerzaam, contactvol en geslaagd was.