Hercertificering VGO-keur

Per 1 juli is Weijman voor 3 jaar wederom in het bezit van het VGO-keur certificaat

Recent heeft KIWA een zogenaamde RGS Competentiescan uitgevoerd in het kader van de her-certificering VGO-Keur.

De auditor toets met behulp van deze scan in welke mate Weijman over competenties beschikt om resultaatgericht vastgoedonderhoud en renovaties uit te voeren.

Weijman is getoetst op alle vier mogelijke disciplines:

  1. Gevels
  2. Daken
  3. Installaties
  4. Interieur

Weijman heeft de toets met glans doorstaan met een behaalde score van 92%!

De auditor was lovend hoe wij binnen Weijman onze projecten voorbereiden, uitvoeren en documenteren conform de voorschriften vanuit de norm. Dit is alleen mogelijk geweest door de inzet van vele collega’s en het dagelijks werken aan maximale kwaliteit.

Terug naar vorige pagina