Samenwerking Renovatieversneller Utrecht

Donderdag 9 juli jl. hebben Hennie van Heiligenberg en Arjan Berends namens de co-makingalliantie Utrechtse Renovatieversneller hun handtekening gezet onder de eerste samenwerkingsovereenkomst van De Renovatieversneller. De co-makingalliantie, waarbij woningcorporaties uit Regioplatform Woningcorporatie Utrecht (RWU), vastgoedonderhoudsbedrijven (waaronder Weijman), installateurs en de provincie Utrecht zijn aangesloten, werken hiermee samen met het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller. Dit in het kader van versnelling en opschaling in de sociale woningverduurzaming in de provincie Utrecht.

Variantenstudie

Anderhalf jaar geleden is deze co-makingalliantie ontstaan vanuit de provincie Utrecht, toen nog Team Snel. Weijman en verschillende vastgoedonderhoudsbedrijven en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om de klimaatdoelstellingen veilig te stellen en te verantwoorden middels een gestandaardiseerde aanpak. Dit heeft zich vertaald in een geheel transparante aanpak binnen de lopende vastgoedstrategie van de woningcorporaties. Door middel van beeldherkenning, beslisbomen op bouwonderdelen, productenmatrixen werken ze samen naar het lonkend perspectief: een variantenstudie in één dag. De woningcorporaties zelf hebben de keuze welk scenario ze gezien het aanwezige vastgoed het beste past.

Pakketten van woningen

Vijf van de twintig bij het Regioplatform Woningcorporatie Utrecht aangesloten corporaties hebben zich als koplopers aangemeld en de intentie uitgesproken om samen de regionale vervulling van De Renovatieversneller op te pakken en te zorgen voor de eerste mandjes. Deze mandjes zijn pakketten van woningen die gezamenlijk aangepakt kunnen worden om binnen de verduurzamings- en klimaatdoelstellingen te passen en beogen een schaalvergroting met bijkomende voordelen.

Weijman vult hiermee haar rol in vanuit haar missie om actief te zijn met het verduurzamen van bestaand vastgoed binnen o.a. het woningcorporatiebezit.

Terug naar vorige pagina