Planmatig onderhoud

Onderhoud binnen budget

In het Meerjaren Onderhoudsplan worden de verschillende onderhoudsprojecten beschreven die gerealiseerd moeten worden om gebouwen in optimale staat te houden. Planmatig onderhoud zorgt ervoor dat de verschillende projecten zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd. Weijman Vastgoedonderhoud is de specialist voor planmatig onderhoud. De werkzaamheden worden binnen het budget uitgevoerd en overlast voor de bewoners wordt tot een minimum beperkt.