Meerjaren onderhoudsplan

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP): de basis van planmatig onderhoud. Tijdig onderhoud aan het gebouw, zonder financiële tegenvallers en veel georganiseer is mogelijk met een Meerjaren Onderhoudsplan, ook wel MJOP genoemd. Het onderhoud wordt zowel technisch als financieel voor de lange termijn gepland. Het wooncomfort van de bewoner blijft dankzij dit onderhoud op niveau. En dit komt ten goede aan de verhuurbaarheid van de woning.

Planning begint met visie

De basis van een Meerjaren Onderhoudsplan wordt gevormd door uw visie en ambities ten aanzien van het complex. Hoe ziet u de toekomst van het gebouw? Welk huurniveau past bij de bewoner? Wat is het budget dat u wilt besteden? Weijman Vastgoedonderhoud gaat graag met opdrachtgevers in gesprek om de visie te vertalen in een MJOP.

Inventarisatie

Voor het opstellen van het MJOP inventariseren de vakmensen van Weijman de huidige staat van het complex. De conditie van alle bouwkundige elementen wordt in kaart gebracht. Dit gebeurt visueel en door metingen. Denk hierbij aan de staat van kozijnen en schilderwerk, de kwaliteit van metselwerk en voegwerk, de isolatiewaarde van daken, gevels, glas en muren, de onderhoudsstaat van daken en installaties, het functioneren van de regenafvoer en de aanwezigheid van schadelijke bouwmaterialen. Niets ontsnapt aan onze aandacht.

Planning van onderhoud en budgettering

Op basis van het inventarisatierapport maakt Weijman het onderhoudsplan. Hierin staat welk onderhoud er nodig is. De werkzaamheden die op korte en op langere termijn dienen te worden uitgevoerd, zijn voorzien van budgetten. In het Meerjaren Onderhoudsplan staan dan ook alle werkzaamheden gebudgetteerd, zodat u weet welke financiële middelen nu en in de toekomst nodig zijn om de verhuurbaarheid van de woning optimaal te houden.