Resultaatgericht Samenwerken

Resultaatgericht Samenwerken is vastgoedonderhoud met het hoogste rendement

Bij de exploitatie van uw vastgoed zijn onderhoudskosten een belangrijke factor. Sterker nog: ze zijn bepalend voor uw rendement. Door het vastgoedonderhoud zorgvuldig te plannen, voorkomt u financiële tegenvallers.

Denken in resultaten

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) maakt u met ons afspraken over de staat van onderhoud van uw complex. Samen bepalen we de normen waaraan het vastgoed moet voldoen tijdens de afgesproken periode. Dat is kenmerkend voor Resultaatgericht Samenwerken. Niet denken in werkzaamheden, maar in resultaten en functionaliteiten.

Van initiatieffase tot en met beheer

Anders dan bij traditionele contractvormen selecteert de opdrachtgever al in de initiatieffase de opdrachtnemer. Vanaf het eerste moment is Weijman Vastgoedonderhoud betrokken bij een project en verantwoordelijk voor het vastgoed. Er wordt garantie gegeven op de prestaties die Weijman levert. Als ervaren partner hebben wij de expertise om het onderhoud in technisch en financieel opzicht betrouwbaar te plannen.

Bij de start van het project wordt een klantteam samengesteld. De vakmensen binnen dit team brengen het gebouw, de techniek, de markt en de financiën in kaart. Het geplande onderhoud wordt afgestemd op uw complexstrategie. Door in de eerste fase Weijman te betrekken bij de renovatie en het onderhoud bespaart u kosten, omdat wij bij het selecteren van materialen/middelen kijken naar een geschikte keuze voor de langere termijn.  Wat voor toekomstige onderhoudskosten brengt de renovatie mee? Dat rekenen wij voor u uit!

Van initiatieffase tot aan uitvoering en beheer is er een nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever en Weijman. RGS is efficiënt en leidt tot een korter plan- en uitvoeringsproces en een betere balans tussen bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid. De exploitatiekosten zijn een stuk lager dan bij traditionele contractvormen.

Duurzaamheid

Naast een gezonde exploitatie is voor veel gebouwenbeheerders ook het reduceren van CO2-uitstoot een belangrijke doelstelling. Weijman neemt deze doelstelling op in het Resultaatgericht Samenwerken. Door een aanpassing in bijvoorbeeld het dak, de muren en de vloeren wordt warmteverlies beperkt. Ook worden er eisen gesteld aan het rendement van de installaties in het gebouw. Met behulp van de juiste methoden en materialen wordt de CO2-uitstoot vaak aanzienlijk verminderd.

Kwaliteit in Balans (KiB)

De kwaliteit van woningen en gebouwen wordt met behulp van Kwaliteit in Balans inzichtelijk gemaakt. Wat is de balans tussen techniek, veiligheid, leefbaarheid, energieprestatie en duurzaamheid? De eisen worden vastgelegd in meetbare prestatie-indicatoren per gebouwdeel en gebouwruimte. Het doel van KiB is de kwaliteit meetbaar en bespreekbaar maken; een vertaalslag maken van visie naar meetbare kwaliteit; terugkoppeling van de resultaten naar de uitgangspunten en eisen en de kwaliteit van het vastgoed kunnen vergelijken.