Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Balans tussen bedrijf, mens & omgeving

Binnen de Weijman streven we meer en meer naar een betere balans tussen drie factoren: bedrijf, mens en omgeving. We zijn ons bewust van ons aandeel en werken actief aan het verduurzamen van onze bedrijven op verschillende kernpunten.

Bedrijf

Verduurzaming productieproces

Het gebruik van verantwoord hout vinden wij belangrijk. Om die reden gebruiken we voor al onze producten en leveringen alleen FSC gecertificeerd hout. Hiermee stimuleren we goed bosbeheer en kiezen we voor een duurzaam, klimaatvriendelijk en circulair product.

Verlichting

Een andere verduurzaming waar we doorlopend op inzetten is LED-verlichting. We vervangen niet alleen alle verlichting die niet meer werkt voor LED, maar kijken ook kritisch naar verlichting in onze werkplaats hoe we deze kunnen verduurzamen om niet alleen het energieverbruik te reduceren, maar tevens de werkomgeving van ons personeel te verbeteren.

Energiezuinige machines

In onze machinale timmerwerkplaats zijn we overgegaan op het gebruik van nieuwe energiezuinige machines. Dit bevordert niet alleen de werkomstandigheden, maar zorgt ook voor een aanzienlijke energiebesparing.

Omgeving

Lease auto’s

Met ingang van 2020 hebben wij besloten geen personenauto’s meer te leasen met een dieselmotor. Hiermee willen wij een actieve bijdragen leveren aan het verminderen van de CO2- en fijnstof uitstoot.

Afvalscheiding & recycling

Behalve waste reduction in ons productieproces, spelen afvalscheiding en recycling ook een belangrijke rol binnen ons MVO-beleid. Binnen onze kantines en kantoren streven wij ernaar ons afval zoveel mogelijk te scheiden en dit ook zo bij onze afvalverwerker aan te bieden.

Bovendien werken we met gescheiden afvalstromen binnen onze werkplaats en op onze projecten. Hierbij scheiden we zorgvuldig hout, steen, glas, verf en bijvoorbeeld karton. Verf wordt afgevoerd als chemisch afval en de lege blikken gaan in de blikkenpers.

Naast reguliere afvalscheiding dragen we samen met Velux ook bij aan het hergebruik van VELUX dakramen. Door gebruik te maken van de VELUX Take-Back service realiseren we gezamenlijk een CO2- reductie van 28% per dakraam over de totale levenscyclus.

We zamelen de VELUX dakramen gescheiden in. VELUX transporteert de ramen naar een van de demontagebedrijven. Meestal zijn dit bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of bedrijven die werken aan re-integratie van gedetineerden. Na demontage ontstaan er nieuwe grondstofstromen. De belangrijkste grondstofstromen zijn: glas, hout, aluminium, kunststoffen. VELUX werkt continue aan het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van deze grondstoffen! Als Weijman zijn we trots dat we hier op deze manier een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Lokaal inkopen

Wij streven ernaar zoveel mogelijk lokaal in te kopen en samen te werken. Ons materieel en onze producten kopen we veelal lokaal in. Hiermee ontzien we op veel manieren de omgeving: we belasten het wegennet minder en produceren dankzij kortere routes minder CO2-uitstoot. Bovendien dragen we hiermee actief een steentje bij aan de lokale en regionale werkgelegenheid. Iets wat daarmee indirect een economisch voordeel met zich meebrengt.

Sponsoring

Als Weijman sponsoren wij lokale initiatieven waar onze medewerkers zelf nauw bij betrokken zijn. Dit beleid is gericht op het vergroten van de lokale betrokkenheid en de betrokkenheid van onze medewerkers bij ons bedrijf en andersom.

Mens

Duurzame inzetbaarheid

Eén van de absolute pijlers binnen ons beleid is duurzame inzetbaarheid. Voor ons zijn een fit lijf en een flexibele geest ontzettend belangrijk. De afgelopen jaren zijn we met succes verschillende initiatieven gestart, van trajecten om te stoppen met roken tot coachingstrajecten voor een betere werk-privé balans.

Sport & beweging

Binnen Weijman vinden we gezondheid, sport en beweging belangrijke factoren voor een fit lijf en een flexibele geest. Om die reden hebben wij voor alle medewerkers een gezondheid bevorderende regeling.

Opleiding

Naast duurzame inzetbaarheid speelt het opleiden van onze mensen ook een belangrijke rol binnen ons MVO-beleid. We zijn van mening dat ontwikkeling een belangrijke rol speelt in het flexibel houden van je geest. Bovendien bieden we allerlei opleidingsmogelijkheden en staan we open voor ieder zijn ambities.
Weijman heeft verschillende samenwerkingsverbanden met (lokale) scholen en opleidingscentra. In deze samenwerkingen zetten we in op kennisdeling, opleiding en uitwisselen van ervaringen.

Diversiteit op de werkvloer

Binnen ons HR-beleid is diversiteit een belangrijke pijler. Wij geloven dat diversiteit in alle vormen bijdraagt aan werkplezier, kwaliteit en een leven lang leren. Opleiden en kansen zien én bieden zit in ons DNA. Zo gaan wij altijd graag eerst het gesprek aan. Is de ambitie en passie er? Dan komen de papieren en de ervaring door hard te werken vanzelf. Daar zorgen we samen voor.

Dankzij samenwerkingen met verschillende instanties kunnen we statushouders of mensen die op een andere manier een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, regelmatig een passende functie bieden. Op deze manier dragen we een steentje bij aan een heel nieuwe toekomst voor iedereen.

De veelzijdige samenstelling van onze teams draagt bij aan ons lerend vermogen. We zetten succesvol in op kansen creëren, leren en duurzame inzetbaarheid. Dat heeft niet alleen een hoge mate van werkplezier van onze collega’s tot gevolg; we dragen daarmee ook bij op maatschappelijk vlak. En daar zijn we trots op!