Samen met Weijman

Samen wonen

Duurzame producten

Waar wij werken, wonen mensen. Alles wat we doen is gericht op het creëren van een veilige en comfortabele woonomgeving.

Heldere communicatie met de opdrachtgever en de bewoners, voor, tijdens en na het project is de basis van onze werkwijze. Onze vaklieden zijn betrouwbaar en gewend om te werken in een bewoonde omgeving.

De bewoner staat bij Weijman Vastgoedonderhoud centraal. Nu én in de toekomst. In onze toekomstvisie zien wij mensen die langer in hun woning blijven wonen en oud willen worden in een omgeving die met hen meegroeit. Dat vraagt om een andere inrichting van de woonomgeving met andere faciliteiten.

Samen delen

Optimaal resultaat

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Samenwerken door goed te luisteren naar de klantvraag, te inventariseren en kennis te delen door open te communiceren en een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Samenwerken leidt tot het beste resultaat, waarbij verhoging van kwaliteit samengaat met lagere kosten. Niet alleen in de eerste fase van groot onderhoud of renovatie, maar vooral in het onderhoud op lange termijn.

Het betekent dat we een resultaatverplichting aangaan voor een langere periode, passend bij de doelstelling van onze opdrachtgever. Wij werken samen met ketenpartners, met wie wij onze doelstellingen delen. Hierdoor versterken we elkaar, zodat wij altijd een hoogwaardige kwaliteit realiseren. Onze bouwteams hebben aangetoond succesvol te zijn bij vele renovaties en projecten in groot onderhoud.

Samen creëren

Uitstekende samenwerking

We leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid.

Resultaatgericht innoveren doen wij samen met innovatieve partners. Weijman Vastgoedonderhoud heeft al veel innovaties zoals RGVO en RGS mede ontwikkeld, in samenwerking met bijvoorbeeld SHR, Syntens TNO en TU Delft. Samen creëren we producten die tijd en geld besparen en bovendien onnodige uitstoot van CO2 en andere milieueffecten voorkomen.

Ook onze participatie in GPR Onderhoud, een uniek rekeninstrument dat inzicht geeft in de milieueffecten van vastgoedonderhoud. Stuk voor stuk tastbare middelen als het gaat om prestatiegericht werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen creëren we de toekomst.