Planmatig onderhoud

Onderhoud binnen budget

In het Meerjaren Onderhoudsplan worden de verschillende onderhoudsprojecten beschreven die gerealiseerd moeten worden om gebouwen in optimale staat te houden. Planmatig onderhoud zorgt ervoor dat de verschillende projecten zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd. Weijman Vastgoedonderhoud is de specialist voor planmatig onderhoud. De werkzaamheden worden binnen het budget uitgevoerd en overlast voor de bewoners wordt tot een minimum beperkt.

Wilt u meer informatie,
heeft u vragen of wilt u
vrijblijvend een offerte?

Voor bewoners

Heldere en duidelijke communicatie tussen de bewoner en Weijman Vastgoedonderhoud staat centraal.

Weijman al jaren een begrip

Weijman Vastgoedonderhoud is een mensenbedrijf waar de bewoner of de gebruiker van een woning of pand centraal staat.

Voor opdrachtgevers

Veel van de klanten van Weijman maken al tientallen jaren naar tevredenheid gebruik van het vakmanschap van Weijman.